معرفی مدیران کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر عامل

دکتر سید محمدرضا امامی

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد در بالاترین سطح مدیر اجرایی سازمانی، مسوولیت‌هایی همچون توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های سطح بالا، تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکتی، مدیریت کل عملیات و منابع شرکت و فرد اصلی ارتباط بین هیات مدیره و عملیات شرکت را برعهده دارد. وی بر استراتژی‌های کسب و کار و فرآیندهای کلی شرکت نظارت دقیق دارد.

مدیر عامل کارگزاری بانک پاسارگاد
قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد
قائم‌مقام مدیرعامل

دکتر حسین نوروزی زاده

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، به عنوان جانشین مدیرعامل مسوولیت هماهنگی واحدهای مختلف شرکت و بررسی عملکرد و کنترل فرآیندها و همچنین نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور را برعهده دارد. از طرفی همکاری با مدیرعامل در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت سرمایه انسانی و همکاری در تدوین برنامه اجرایی در راستای سند چشم‌انداز سازمان از دیگر وظایف قائم‌مقام مدیر عامل است.

مدیران واحدها

مدیر معاملات اوراق بهادار و شعب کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر معاملات اوراق بهادار و شعب

امیررضا سمیع

مدیر معاملات برخط و مشتقه کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر معاملات برخط و مشتقه

ناصر ساجدی

مدیر پذیرش مشتریان اوراق بهادار کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر پذیرش مشتریان اوراق بهادار

فرزاد حسین پور

مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر بورس کالا و انرژی

هادی مهدیلو

مدیر پذیرش ناشران و انتشار اوراق تامین مالی کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر پذیرش ناشران و انتشار اوراق تامین مالی

مهدی قره داغی

مدیر امور مالی کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر امور مالی

مسعود دلفانی

مدیر امور اداری کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر امور اداری

سیدعلی آقامیری

مدیر باشگاه مشتریان و روابط عمومی کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر باشگاه مشتریان و روابط عمومی

فاطمه تیموری

مدیر امنیت شبکه و فناوری اطلاعات کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

شروین ابراهیمی

مدیر توسعه بازار کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر توسعه بازار

مجتبی شهبازی