برای همکاری با شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد فرم مقابل را پر کنید.


شماره تماس کارگزاری بانک پاسارگادشماره تماس دفتر مرکزی :

42392000 (021)


نشانی کارگزاری بانک پاسارگادآدرس دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان خالداسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4


پست الکترونیک کارگزاری بانک پاسارگادپست الکترونیک :

info@pasargadbroker.com