آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه از سوی معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد.

بر اساس این گزارش، روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات براساس تعداد دستگاه، نشان‌دهنده آن است که کاهش ۱۱% میزان تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته عمدتا ناشی از کاهش میزان تولید نمادهای خپارس، خساپا و خودرو به ترتیب به میزان ۴۵%، ۹% و ۵% است.

از جمله علل این کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، عدم تامین به موقع ارز جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت است.

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی براساس تن

این گزارش می‌افزاید، افزایش ۱۴% میزان تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته عمدتا ناشی از افزایش میزان تولید نمادهای فملی (ناشی از افزایش ۱۹۱% و ۴۸% میزان تولید کاتد و کنسانتره مس)، فخاس (ناشی از افزایش ۱۵۲۲% و ۱۰۰% میزان تولید شمش و محصولات سبک ساختمانی) و فخوز (ناشی از افزایش ۳۹۱% میزان تولید اسلب) به ترتیب به میزان ۵۳%، ۳۰۴۳% و ۳۲% است.

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

صنعت استخراج کانه‌های فلزی (تن)

همچنین، افزایش ۴۷% میزان تولید صنعت استخراج کانه‌های فلزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته عمدتا ناشی از افزایش میزان تولید نمادهای کگل، کگهر و کچاد به ترتیب به میزان ۹۵%، ۴۱% و ۱۶% است.

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

صنعت فرآورده‌های نفتی (مترمکعب)

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

صنعت مواد و محصولات شیمیایی (تن)

آخرین جزییات از میزان تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه

 

 

ارسال نظرات