نقدینگی در خدمت تولید به شرط هدایت سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

نقدینگی در خدمت تولید به شرط هدایت سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

سیدمحمدرضا امامی؛ مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد با بیان اینکه در حال حاضر کشور با نقدینگی سرسام‌آوری در سطح جامعه موجه است به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران با گزینه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند، گزینه خرید سهام جزو معدود گزینه‌هایی است که به مهار تورم کمک کرده و می‌تواند این نقدینگی پرشتاب را از گردش بیندازد.

وی در ادامه عنوان کرد که زمانی که سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی حضور پیدا می‌کنند خود باعث ایجاد تورم می‌شوند اما با حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها در خدمت تولید و ایجاد خدمت بیشتر قرار گرفته و تاثیر مثبتی بر مهار تورم دارد.

امامی اظهار کرد که بازار سرمایه بازار نوپایی نسبت به بازار پول است که خوشبختانه علاقمندی جامعه با این بازار بسیار است. بنابراین، با اعتماد بخشی به سهامداران و مردم می‌توان محل امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: با توجه به نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم مردم از این بازار بهتر است با کمک گرفتن از ابزارهای مالی نوین و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که البته با بازگشایی شرکت‌ها و نمادها، بخش عمده‌ای از جامعه درگیر بازار سرمایه خواهند شد.

وی با تاکید به اینکه بازار سرمایه محل امنی برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: ما می‌توانیم جامعه سهامداری را در مدت زمان کوتاهی تغییر دهیم. با توجه به اینکه عمده جامعه سهامدار سهام عدالت هستند، در صورت ایجاد اعتماد و اطمینان لازم، این سهامداران می‌توانند سهامداران بعدی بازار سرمایه شوند.

ارسال نظرات