کارگزاری بانک پاسارگاد
مشتری گرامی لطفا قبل واریز وجه به موارد زیر توجه فرمایید:

وجه واریزی نباید از حساب مشترک باشد.

وجه واریزی باید از حساب خود شخص بوده و از حساب‌های غیر نباشد.

بدیهی است؛ در صورت عدم رعایت موارد فوق، وجه واریزی به حساب مبدا عودت خواهد شد و عواقب تاخیر در ثبت و خرید به عهده مشتری است.

بانک پاسارگاد

شعبه الوند - 209

شماره حساب : 1-39919-11-209

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5022-2970-0003-8609

شماره شبا : IR660570020901100039919001

بانک ملت

شعبه بورس کالا - 62117

شماره حساب : 5236539478

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6104-3376-4384-3483

شماره شبا : IR750120000000005236539478

بانک سامان

شعبه سرو - 849

شماره حساب : 1-831024-40-849

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6219-8670-0000-8447

شماره شبا : IR840560084904000831024001

بانک ملی

شعبه بورس اوراق بهادار - 695

شماره حساب : 0102668130006

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037-9918-9995-3024

شماره شبا : IR170170000000102668130006

بانک تجارت

شعبه انقلاب- نجات الهی - 165

شماره حساب : 0000166620481

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5859-8370-0203-2916

شماره شبا : IR540180000000000166620481

بانک پارسیان

شعبه ولیعصر- چهار راه طالقانی - 1255

شماره حساب : 20100163138606

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR660540125520100163138606

بانک شهر

شعبه فلامک شمالی - 536

شماره حساب : 100840378011

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR890610000000100840378011

بانک صادرات

شعبه بورس کالا - 383

شماره حساب : 0109115268008

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037-6919-9023-1888

شماره شبا : IR570190000000109115268008

بانک اقتصاد نوین

شعبه میدان آرژانتین - 170

شماره حساب : 1-3444433-2-170

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR210550017000203444433001

بانک کشاورزی

شعبه بورس کالا - 1501

شماره حساب : 845567398

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037-7070-0009-5004

شماره شبا : IR680160000000000845567398

بانک خاورمیانه

شعبه آفریقا - 1009

شماره حساب : 100911040707071819

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR120780100911040707071819

بانک دی

شعبه حافظ - 129

شماره حساب : 0100003532002

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5029-3870-1000-9626

شماره شبا : IR220660000000100003532002

بانک سپه

شعبه بیهقی - 2000

شماره حساب : 1111800058108

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR340150000001111800058108

بانک ملت

شعبه بورس کالا - مخصوص مشتریان بورس انرژی - 62117

شماره حساب : 4670071569

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR230120000000004670071569